Borovikovsky Vladimir Lukich - Portrait of Pavel Masyukov .